Home / اخبار علمی / اَبَرنواختر آزمايشگاهی
اَبَرنواختر آزمايشگاهی

اَبَرنواختر آزمايشگاهی

فيزيكدانان به تازگي موفق به انجام کاری شدند كه در ابتدا بسيار غير ممكن مي نمود. آنها موفق به بازسازی انفجار ستاره ابر نو اختر در يک آزمايشگاه با استفاده ليزرها شدند.
انفجارات ستاره هاي ابر نو اختر، بزرگترين انفجارات شناخته شده در جهان هستند. اين انفجار زماني رخ ميدهد كه يك ستاره بميرد و قسمت اعظم وزن خودش را از دست بدهد. در اثر اين انفجار انرژي به صورت امواج در فضا انتشار ميابد.
به گزارش Amy Shira Teitel يكي از مشهورترين اين انفجارات(cassiopeia A (cas A مي باشد، اين انفجار ١١ هزار سال نوري از صورت فلكي cassiopeia (خداوند کرسی) فاصله دارد كه انرژي را به صورت پيچيده و عجيبي انتشار ميدهد كه براي اولين بار ٣٠٠ سال پيش به وسيله ي اخترشناس ها كشف شد . اخترشناسان براي فهميدن شكل پيچيده Cassiopeia A تصميم گرفتند در آزمايشگاه دانشگاه Queen’s در Belfast به خلق دوباره اين انفجار بپردازند. براي انجام اين كار از ليزهاي فوق العاده قدرتمندي استفاده كرده اند كه قدرت نشانه گيري آن ٦٠,٠٠٠ بيليون بار بيشتر از ميانگين ليزرهاي ديگر ميباشد.

بر اساس اصل کیهان شناختی قوانين فيزيک در همه جا يكسان هستنند و بر همين اساس فرآيندهاي فيزيكي مي توانند يكي پس از ديگري از روشي يكسان به انجام برسند همانطور كه امواج منتشر شده در يك سطل قابل مقايسه با امواجي است كه در دريا منتشر مي شود.

عمليات به اين گونه است كه ٣ ليزر فوق العاده قدرتمند روي يك اتاقک كربن، كه با استفاده از قانون چگالي گازها پرشده ، متمركز شده اند. فيزيكدانان اين فضا را طوري طراحي و مديريت كرده اند كه دماي بسيار زيادي مكان را در بر ميگيرد (دماي آن در حدود ميليون ها درجه ي سيليسيوس است.) در حاليكه اطراف آن را يک شبكه پلاستيكي براي شبيه سازي فضاي بين ستاره اي احاطه ميكند و در نهايت انفجار انجام مي گيرد.

به گفته Gianluca Gregori تجربه نشان ميدهد جريان انفجاري كه از شبكه توري ميگذرد به صورت نامرتب، بي قاعده و آشفته انتشار مي يابد، مانند تصوير هايي كه از صورت فلكي خداوند کرسی گرفته شده. در پي اين تحقيقات ما به اين نكته پي برديم كه ميدان مغناطيسي در حضور اين شبكه پلاستيكي بيشتر است.

نتيجه اين تحقيقات بيان گر آن است كه چرا Cas A انرژي را به صورت عجيبي منحني و پيچيده منتشر مي كند و نه به صورت موجدار، اما همچنان نيازمند تحقيقات بيشتري براي درك چگونگي تقويت ميدان مغناطيسي اين انرژي مي باشيم.

لینک زیر درک بهتری از انجار یک ابر نو اختر در صورت فلكي خداوند کرسی به شما می دهد:

https://www.youtube.com/watch?v=K0n__aPsrhY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top