Home / اخبار علمی / خورشید دیر متولد شده!
خورشید دیر متولد شده!

خورشید دیر متولد شده!

ترجمه و ارسال خبر: آرش آریامنش

در بررسی چند رصدخانه، ستاره‌شناسان، کهکشانی مانند راه کاه‌کشان(راه‌شیری) را یافتند که باسرعت 30 برابر راه شیری تولید ستاره می‌کند!
نتایج نشان می‌دهد شکل‌گیری کهکشان راه کاه‌کشان(راه‌شیری) به بیش از 10 میلیارد سال پیش برمیگردد، در صورتیکه خورشید ما حدود 5 میلیارد سال پیش شکل گرفت، از این رو دیر متولد شده است.

دانشمندان تصویری از راه کاه‌کشان(راه‌شیری) و گذشته اش ندارند ولی می‌توانند با مطالعه روی کهکشان‌هایی شبیه راه کاه‌کشان(راه‌شیری) تکامل و پیشرفت شکل گیری ستارگان و رشد آن‌ها را مطالعه کنند. چرا که هر چه بیشتر ستاره‌شناسان به کیهان نگاه کنند در واقع تصویر گذشته آن را مشاهده می‌کنند، چرا که نور مدت زمانی را طی کرده تا به ما امروز در زمین برسد.

دانشمندان با بررسی نور کهکشان‌هایی شبیه راه کاه‌کشان(راه‌شیری) که بیش از 10 میلیارد سال پیش هستند حدود 2000 عکس تهیه و تحلیل کردند و با این کار روند تکامل کهکهشان ما را مورد بررسی قرار می‌دهند. این تصاویر از طریق طول موج‌های مختلف و به کمک تلسکوپهای هابل، اسپیتز، هرشل، تهیه شده است.
این تصاویر و تحلیل آن‌ها نشان می‌دهد که کهکشان ما در گذشته چگونه شکل‌گیری و رشد و تکامل یافته است، و همچنین نشان می‌دهد تغیرات بزرگ در جرم ستارگان در 10 میلیارد سال پیش باعث شد حجم با ضریب 10 افزایش یابد. تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد راه شیری از توده‌های کوچک ستارگان شروع به رشد کرد. کهکشان‌های کوچک معمولن با تغذیه گازهای اطراف زمینه برای ساخت ستارگان را فرهم می‌کردند.

تحقیقات نشان می‌دهد هرچه حجم ستاره‌سازی کهکشانی کمی شود رشد کهکشان نیز آهسته‌تر می‌گردد.

(تصویر فوق نحوه تکامل کهکشانی مثل راه شیری از 10 میلیارد سال پیش تا 3 میلیارد سال پیش است.)

منبع : +

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top