Home / ویدیوهای آموزشی / ما درعالم شناخته شده

ما درعالم شناخته شده

بیایید با هم سفری در عالم شناخته شده داشته باشیم. سفری از کره زمین به کیهانی که در آن جای گرفته‌ایم.
عالم شناخته شده‌ی برای ما در حدود 4 درصد از کل عالم قابل مشاهده را تشکیل می‌دهد.
زمین زیباترین سیاره‌ی منظومه خورشیدی است و در حدود دو سوم زمین را آب تشکیل داده است. آبی که فقط 2 هزارم درصد آن برای ما قابل آشامیدن است!
در ارتفاع 100-150 کیلومتری زمین می‌توانیم ماهواره‌های ساخت بشر که در حال گردش به دور زمین هستند را ببینیم و وقتی 400 هزار کیلومتر از زمین دور شویم می‌توانیم ماه را ببینیم که به دور زمین می‌چرخد.
در مدار ماه می‌توانیم خورشید و هشت سیاره‌ای دیگر که به دور خورشید ما در حال چرخش هستند را نیز ببینیم. این مجموعه، به علاوه سیارک‌ها، شهاب سنگ‌ها و ابرهای اورت منظومه‌ی ما را تشکیل می‌دهند. درخشندگی خورشید در مقابل ستاره‌های دیگر چندان زیاد نیست. در واقع خورشید ما یک ستاره‌ی متوسط است که در میان سالگی خود به سر میبرد.
ما به کمک امواج رادیویی می‌توانیم به کاوش کهکشانی که مجموعه‌ای از 100 میلیون ستاره است را بکاویم و حتی به فراسوی کهکشان خود برویم و آنرا با سایر کهکشان‌ها مقایسه کنیم.
هیچ جایی به اندازه‌ی کیهان تهی نیست مگر در درون اتم‌ها.
در این عالم شناخته شده‌ی ما، ما با اختروش‌ها مواجهیم و اگر دورتر رویم به افق کیهانی می‌رسیم. جایی که بعد از عالم کدر خواهد شد و دیگر هیچ نوع موج الکترومغناطیسی در هیچ نوع طول موجی امکان گذر از این فضای کدر را نداشته. زمانی که عالم تنها 380 هزار سالش بوده.در واقع نوری که از آن زمان به ما می‌رسد نشان میدهد که عالم ما در آن زمان چگونه بوده است.
مجموعه‌ای از سوپ ذرات زیراتمی!

دریافت فایل تصویری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top