Home / مهبانگ / مهبانگ در اندیشه / مهبانگ در اندیشه 10

مهبانگ در اندیشه 10

“کهکشان‌ها و نگرش انسان از عالم” در برنامه‌ی دهم “مِهبانگ”.

همینطور جناب دکتر نیری “تصور پیشین انسان از عالم هستی” را نیز در این برنامه مورد کنکاش قرار خواهند داد و در نهایت بر اساس اصل کیهان‌شناختی، یادآور خواهند شد که هیچ کس و هیچ چیزی جایگاه ویژه‌ای در عالم نداشته و ندارد!

کهکشان‌ها محل تولد ستاره‌ها هستند که به آن‌ها سحابی می‌گویند. خود کهکشان‌ها که از صدها میلیارد ستاره تشکیل شده است می‌توانند کنار هم جمع شوند و اصطلاحأ خوشه‌های کهکشانی را به وجود بیاورند. مثلأ خود کهکشان ما جزو گروه محلی است به دور کهکشان بسیار بسیار بزرگی به نام کهکشان سمبله virgo می‌چرخد. معمولأ در خوشه‌های کهکشانی می‌تواند 2500 تا 5000 کهکشان وجود داشته باشد. در مقابل خوشه‌های کهکشانی خوشه‌های ستاره ای هم داریم که این خوشه‌های ستاره ای در درون خود کهکشان‌ها قرار دارند.

عالمی که قابل روئیت هست از یک سری ابر خوشه‌های کهکشانی تشکیل شده است که این‌ها بزرگ‌ترین ساختارهایی هستند که در عالم وجود دارند. یکی از ابرخوشه‌ها سمبله است که کهکشان ما جزو این ابرخوشه هست. ابرخوشه‌ها از کهکشان‌ها درست شده اند. کهکشان‌ها از خوشه‌های مختلف ستاره ای تشکیل شده اند؛ خوشه‌های باز مانند خوشه پروین یا خوشه‌های کروی یا سحابی‌ها. منظومه‌های ستاره ای مثل منظومه خورشید خودمان که این‌ها از سیارات تشکیل شده اند مانند ناهید، زمین (زمین ماهی دارد که به دور خودش می‌چرخد). نزدیک‌ترین ستاره به ما حدود 4 سال نوری از ما فاصله دارد. همچنین اجرام سماوی کوچک‌تری مانند دنباله دارها، سیارک‌ها و شهاب سنگ‌ها که این‌ها در یک منظومه خورشیدی قرار دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top