Home / مهبانگ / مهبانگ در اندیشه / مهبانگ در اندیشه40

مهبانگ در اندیشه40

برنامه چهلم “مِهبانگ” مروری است بر مباحث پیشین “ضدماده(پادماده)” و بررسی فصل دوم و سوم این مبحث که عبارتند از:‏
‏* نقش ضد ماده در زندگی روزمره‌ی ما :‏
– ضدماده در مقیاس کلان
– کاربرد ضدماده در تشخیص و درمان تومورهای سرطانی

‏* چگونگی تولید ضدذرات در آزمایشگاه:‏
‏- تاریخچه ضد پروتون (‏pbar‏)‏
‏- چگونگی به‌دام انداختن ضدپروتون‌ها
‏- شتاب‌گیر پادپروتون چیست؟
‏- تولید ضدپروتون
‏- خنک‌کردن الکترون

‏پادماده یا ضدماده‏ نقش بسیار مهمی در فهم و درک ما از عالم خواهد داشت، و همینطور نقشی به‌سزا در رفع نیازهای انرژی ‏برای بشر را خواهد داشت.‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top