مهبانگ 02

مهبانگ 02

آنچه در این برنامه خواهید شنید:

– گزیده ای از اخبار روز هفته.

– واژه “مِهبانگ” و منبع آن.

– مبحث دانش و دانش نمائی(شبه علم).

– تعریف و تفاوت های پیش بینی، نظریه و قانون.

– مبحث انرژی (اتم، انرژی مثبت و منفی).

– بخش پرسش و پاسخ.

گزیده‌ها:

در هسته اتم سه ذره وجود دارد که عبارتند از پروتونها با بار مثبت الکتریکی نوترون‌ها که بدون بار هستند و کمی هم سنگین‌تر از پروتون‌ها هستند و گلوآن‌ها یا چسب (چسب هسته ای). این ذرات وظیفه دارند که چیره بشوند بر نیروی رانش یا دافعه الکتریکی بین بارهای مثبتی که در درون پروتون‌ها وجود دارد. این گلوآن‌ها در نگه داشتن این بارهای مثبت الکتریکی درون هسته بسیار بسیار قوی هستند. برای همین است که انرژی بسیار زیادی در درون هسته متراکم شده است که اگر بشود آن انرژی هسته ای را به دست آورد می‌توانیم به انرژی سرشاری برسیم. با شکستن هسته اتم می‌توانیم انرژی فراوانی را به دست آوریم. انرژی که از هسته اتم گرفته می‌شود یک میلیون برابر بیشتر از افروختن چند گالن بنزین است.

اگر درون هسته اتمی تعداد پروتون‌های دو اتم یکسان باشد ولی تعداد نوترون‌ها متفاوت باشد اصطلاحأ به این‌ها می‌گویند که ایزوتوپ هم هستند. به عنوان مثال اورانیوم دو ایزوتوپ دارد 238 و 235. عدد اتمی اورانیوم 92 است یعنی 92 پروتون در درون هسته اورانیوم وجود دارد. 238 و 235 مجموع تعداد پروتون‌ها و نوترون‌های درون هسته اتم هستند. اورانیوم 238 تعداد نوترن‌های بیشتری نسبت به اورانیوم 235 دارد.

هیدروژن به طور طبیعی هیچ نوترونی ندارد ولی اگر یک نوترون به هیدروژن اضافه گردد تبدیل به دوتریوم می‌شود. اگر این دوتریوم با اکسیژن مخلوط شود اصطلاحأ به آن آب سنگین می‌گویند. آب سبک از هیدورژن معمولی و یک اتم اکسیژن ساخته می‌شود.

* انرژی توانایی انجام کار است و با واحد مختلف هم سنجیده می‌شود. انرژی می‌تواند به صورت‌های مختلف دربیاید که یکی از انواع آن انرژی گرمایی است. یعنی انرژی می‌تواند به گرما تبدیل بشود و گرما می‌تواند به انرژی تبدیل بشود.

انرژی یا به صورت جنبشی (هر چیز در حال حرکت) است یا به صورت پتانسیل (قابلیت استفاده از آن وجود دارد).

واژه‌های انرژی مثبت و منفی که در بین مردم جا افتاده کاملأ غلط است. چون انرژی مثبت یعنی انرژی دافعه و انرژی منفی یعنی انرژی جاذبه. پس وقتی گفته می‌شود فلان شخص دارای انرژی مثبت است یعنی نه تنها آدم جالبی نیست بلکه همه را هم دفع می‌کند. این مقوله هم از همان مقوله‌هایی است که از علم به شبه علم رسیده است. درواقع خواسته شده که یک سری مسائل به صورت علمی بیان بشود و به دلیل اینکه تخصص لازم وجود نداشته در نتیجه از واژه‌های موجود در رشته‌های دیگر استفاده شده است.

هر انرژی که در آن حرکت وجود داشته باشد انرژی مثبت است. یعنی، هر چیزی که در آن دافعه وجود داشته باشد مثبت است و هر انرژی که جاذبه ایجاد کند انرژی اش منفی است.

احتمالأ منظور کسانی که می‌گویند کسی انرژی مثبت دارد این است که آن شخص مثبت اندیش است و گرایش‌های مثبت دارد.

انرژی که بین ما و کره زمین وجود دارد منفی است برای اینکه جاذبه است. انرژی که بین کره زمین و خورشید وجود دارد از نوعی است که زمین را به دور خودش می‌چرخاند و دافعه است و از نوع مثبت.

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top