مهبانگ 19

مهبانگ 19

نوزدهمین برنامه‌ی “مِهبانگ”، بانگِ خرَد و دانش، تقدیم به شما دوست‌داران دانش و خردورزی

میهمان  مِهبانگ آقاى دكتر فيليپ زيمباردو (Philip Zimbardo)، روان‌شناس مشهور دانشگاه استنفورد و طراح آزمايش زندان استنفورد به همراه خانم دكتر عطيه سيف، روان‌پزشك و فوق تخصص روانشناسی کودک و نوجوان هستند. “اثر شیطان” معروف‌ترین و پرفروش‌ترین کتاب جناب فیلیپ زیمباردو به انتخاب نیورک تایمز بوده است؛ کتاب دیگر ایشان “پارادوکس زمان” است.

در این نشست جناب زیمباردو نکات جالبی در خصوص نتایج بدست آمده از پروژه استنفورد در مورد دیوخویی و قهرمانی‌گری را بیان خواهند کرد.

گفت دانایی که: گرگی خیره سر
هست پنهان در نهاد هر بشر!
این که انسان هست این سان دردمند
گرگ ها فرمانروایی می کنند،
و آن ستمکاران که با هم محرم اند
گرگ هاشان آشنایان هم اند
گرگ ها همراه و انسان ها غریب
با که باید گفت این حال عجیب؟

“زنده یاد فریدون مشیری”

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

One comment

  1. excellent endeavor. Sir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top