مهبانگ 21

مهبانگ 21

بخش ابتدائی بیست و یکمین برنامه مِهبانگ سپاس ویژه‌ای خواهدبود از میهمانان عزیز مهبانگ که زمان پربهایشان را در اختیار این برنامه قرار دادند،

برنامه بیست و یکم مِهبانگ اختصاص دارد به بزرگترین یافته‌ی اخترشناسی قرن اخیر یعنی ثبت امواج گرانشی در لحظه‌ای پس از مِهبانگ.
دکتر علی نیری در این برنامه ابتدا یافته‌های پیشین در مورد مِهبانگ و شناختی که توسط تابش زمینه‌ی کیهانی از این رویداد داشته‌ایم را بررسی خواهند کرد و بعد از آن پروژه BICEP2 و کشف جدیدش (امواج گرانشی) را به دور از قیل و قال خبرگزاری‌ها و برداشت‌های ساده انگارانه از این یافته‌ی علمی و نیز چگونگی انتشار امواج گرانشی از آغاز تا به امروز را موشکافانه مورد بررسی قرار خواهند داد.
و در قسمت دوم برنامه با پرسش شنودگان در مورد امواج گرانشی این موضوع را بیشتر پی خواهند گرفت.

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top