مهبانگ 29

مهبانگ 29

بیست و نهمین برنامه‌ی مِهبانگ در بخش نخست به بررسی تاثیر و خطرات شبه علم در جامعه و پاسخ پرسش‌ شنودگان عزیز از جمله:

– نظریات میچیو کاکو در مورد موجودات فضائی و چندگیتائی (Multivers)
– شایعه‌ی هارپ
– سیاره‌ی برادر زمین و چگونگی سفر به آن
– جرم زمین و تغییرات آن از بدو پیدایش
– چگونگی پیدایش فضا-زمان در لحظه‌ی مِهبانگ
– دگرگونش (به‌غلط: تکامل) و بوجود آمدن انسان
– نیروی گرانشی در ماه
– روش‌مندی علمی در روانشناسی
– چگونگی بوجود آمدن آب در زمین
– علم در اشعار مولانا !

خواهد پرداخت، و در بخش دوم محبث چندگیتائی (Multivers) به طور کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top