مهبانگ 30

مهبانگ 30

در بخش ابتدائی برنامه سی‌ام “مِهبانگ” گزیده‌ی دو خبر مهم هفته‌ی گذشته را خواهید شنید و در بخش میانی همانطور که وعده داده بودیم جناب دکتر امیر کرمانی (mathematical biologist) ریاضی زیست‌شناس مهمان برنامه هستند و موضوع “پديده‌هاى تصادفى در طبيعت” و همینطور ترکیب علم ریاضیات و آمار در زیست‌شناسی را به همراهی جناب دکتر علی نیری مورد بررسی قرار خواهند داد و به تشریح موضوعات زیر خواهند پرداخت:
– مدل‌سازی ریاضی در زیست‌شناسی

– پیشرفت‌های بیولوژی در قرن حاضر

– ساختار ملکولی و ژنتیک

– داروین و شکل‌گیری نظریه دگرگونش

– نظریه قدیم و جدید دگرگونش(اصطلاحن تکامل)

– نقش ژن‌ها و DNA در وراثت

– محاسبه دقیق اشتراک و پیشینه‌ی ژنوم بین انسان‌ها

– توالی ژنتیکی و داروهای شخصی

– فرآیندهای تصادفی و غیرتصادفی

– عدم کارائی شهود در پدیده‌های تصادفی

–  http://y2u.be/mhlc7peGlGg  <<  The monty hall problem

-تصادف در انتخاب طبیعی و شکل‌گیری موجودات

 

و در یخش پایانی پرسش‌ شنوندگان عزیز را پاسخ خواهند گفت:

– نظم بی‌نیاز از ناظم در طبیعت

– دلیل تغییر رنگ پوست بین انسان‌ها

– چگونه شکل‌گیری ذرات متفاوت بعد از مهبانگ

– تعریف آفریدگار در زیست‌شناسی

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

One comment

  1. از تلاش خستگی ناپدیر شما درراستای گسترش دانش در بین همگان بسیار سپاسگزارم. پیروز و تندرست باشید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top