مهبانگ 32

مهبانگ 32

برنامه سی‌ودوم “مِهبانگ” تقدیم شما همراهان عزیز.
همزمان با روز پدر و همینطور مسابقات جام‌جهانی فوتبال برنامه‌ی سی‌و‌دوم مهبانگ متفاوت از هفته‌های قبل خواهد بود.

در مهبانگ این هفته دکتر علی نیری به بررسی و تشریح پرسش‌های زیر خواهند پرداخت:

– مفهوم نسبی بودن زمان
– آهنگ گسترش عالم به روایت جانشین جدید تلسکوپ هابل
– انواع انرژی در طبیعت
– قانون(!) راز (Law of attraction) از دید فیزیک کوانتوم (انرژی مثبت و منفی، جسم کم تراکم و پرتراکم، طول موج انرژی و جذب)
– سه چیزی که در علم هیچ جایگاهی ندارند
– تعریف نظریه، اصل، قانون
– تفاوت میان پیدایش ماده از هیچ در فیزیک کوانتوم و پیدایش عالم از عدم
– امواج گرانشی در دستگاه‌های صوتی و تصویری
– استفاده از سرعت نور در شناخت عالم
– تاریخچه و چگونگی اندازه‌گیری سرعت نور
– آزمابش دوشکاف یانگ

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top