مهبانگ 35

مهبانگ 35

،مهبانگ سی‌و پنجم  با موضوع “انرژی” تقدیم به شما همراهان و خردورزان عزیز

در بخش ابتدائی دکتر علی نیری به بررسی دو خبر مهم علمی هفته‌ی پیش خواهند پرداخت که عبارتند از:

– کهکشانی با سه سیاه چاله سه‌تائی در فاصله 4.6 میلیارد سال نوری

– طراحی فضا پیمای ناسا برای سفرهای بسیار طولانی و استفاده از خمیدگی فضا-زمان برای سرعت بخشیدن به سفرها

در ادامه و در بخش دوم بخش‌های موضوعات زیر بررسی خواهند شد:

– تعریف کار و انرژی و مقایسه آنها

– ارتباط میان ذهن و بدن (انرژی و ماده)

– عاریه گرفتن مفاهیم علمی و ارزش‌گزاری آن

– انواع انرژی و تعریف انرژی مثبت و منفی در علم

– انرژی پتانسیل و ارتباط ذرات با یکدیگر

– انواع انرژی و تاثیر سیستم‌های مقید در پرورش حیات

– انرژی درمانی و نیروی تلقین

و در بخش سوم و پایانی پاسخ‌گوی پرسش شما شنودگان عزیز خواهند بود:

– صفر بودن انرژی در بدن انسان

– تفاوت انرژی‌های اصلی در طبیعت

– فلسفه و اصالت علم

– آزمایش بیماری‌ها روی موش‌ها

– چگونگی تقسیم‌بندی روز، ماه و سال

– چگونگی وضع قوانین علمی از پدیده‌های طبیعی

– تغییر حالت ذرات درون سیاه‌چاله ها

– آیا در سیاه چاله ذره می‌تواند در چند جا وجود داشته باشد؟

– آیا نیروی انبساط جهان ناشی از نیروی ابر سیاه چاله هاست؟

– انرژی تاریک، آهنگ انبساط عالم و فروپاشی کهکشان‌ها (ثابت کیهان شناختی- انرژی تاریک فزاینده – انرژی تاریک کاهنده)

– عدد گوگل چیست؟

– فرمول محاسبه انرژی  E=MC^2  و محاسبه ذرات بدون جرم

– هم‌ارزی جرم و انرژی

ویدیوهای مرتبط:

1.   (E =MC^2 (MinutePhysics

2. (Ultimate guide to black hole (BBC

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top