مهبانگ 36

مهبانگ 36

برنامه‌ی “مِهبانگ” این هفته به‌دلیل همزمانی با بازی‌ فینال جام‌جهانی و محدودیت زمانی، صرفن به پرسش و پاسخ شنودگان عزیز اختصاص خواهد داشت. خلاصه‌ای از پرسش‌ها عبارتند از:
– بررسی سیارک‌ها توسط ناسا برای شناسایی بیشتر در انهدام آنها
–  اصطلاح رایج  نظر‌زدن یا نظر خوردن
– نیروی گریز از مرکز (نیروی مرکز دوست)
– سیستم اینرسی (لَخت و نالَخت)
– پادماده یا ضد‌ماده چیست؟
– میدان بوزن هیگز و شکست تقارن بین ماده و ضدماده
– شتاب‌دهنده سِرن و شبیه سازی مِهبانگ
– سوخت سفینه وُیجر و ارسال اطلاعات به زمین

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top