مهبانگ 37

مهبانگ 37

برنامه سی‌ و هفتم مِهبانگ با موضوع “ارتباط ماده و انرژی” تقدیم به شما همراهان عزیز،

دکتر علی نیری در بخش نخست به شرح موضوعات زیر خواهند پرداخت:
– بررسی تحقیقات “اثرگذاری دعا در رشد گیاهان و بهبود سلامت سایرین” ‏
– بررسی انرژی از دیدگاه فیزیک
– دوگانگی بین ماده و انرژی (بین فکر و مغز)‏
– انرژی ‌درمانی ‏
– دیدگاه کاهش گرایانه در فیزیک
– میدان‌های زیست انرژی ‏
– فرضیات پزشکی مکمل(فرادرمانی)‏
– سیستم منزوی و پایستگی انرژی
– سه شکل تعریف انرژی(جنبشی، پتانسیل، سکون)
– هم‌ارزی میان جرم و انرژی
– اجزای تشکیل‌دهنده ماده
– تفاوت ارگانیزم‌های زنده و غیر زنده
– تفکرات در مغز و ارتباط با جهان پیرامون‏
بخش دوم “مِهبانگ” نیز به بررسی و پاسخ به پرسش‌های شنودگان عزیز اختصاص خواهد داشت که بطور خلاصه عبارتند از:
– نیروهای اصلی در طبیعت
– رابطه میان تجربه و اثبات آن
– تفاوت مشاهده شفا و اثبات آن
– کشف اتم توسط عرفا (!)‏
– انسان بر‌آمده از مِهبانگ است و نه آمده از مِهبانگ
– تقابل میدان الکترومغناطیسی و گرانش در قطارها
– شیخ بها و گرم شدن حمام با یک شمع
– کرم‌چاله‌ها و دنیاهای موازی‏
– ابرسیا‌ه‌چاله‌ها و سرانجام عالم
– ماده تاریک و انرژی تاریک

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top