مهبانگ 38

مهبانگ 38

مِهبانگ سی‌ و هشتم با موضوع ” انرژى درمانى از نگاه علم فيزيك” تقدیم به شما همراهان عزیز،

دکتر علی نیری در بخش نخست به شرح موضوعات زیر خواهند پرداخت:

-انرژی درمانی و تجربه‌ی خروج روح از بدن
‏- انواع بنیادین انرژی ‏
‏- نیروهای بین ذرات ‏
‏- تصویربرداری از هاله انسان
‏- عکس گرفتن از روح ‏
‏- انجام آزمایش بر ملکول‌های آب
‏- جایزه‏ یک میلیون دلاری بنیاد جیمز رندی
‏- رابطه میان ذهن و ماده در فیزیک کوانتمی
‏- ‏اصل عدم قطعیت هایزنبرگ و دریافت ما از واقعیت
‏- فیزیک مدرن(کوانتمی) و سو استفاده از آن
‏- فیزیک کوانتمی کاهش گرایانه است
– مختصری از تاریخچه‌ی انرژی درمانی
و در بخش دوم “مِهبانگ” پرسش‌ شنودگان عزیز به اختصار عبارتند از:
‏- تاثیرات روانی ‏دارو
‏- ادغام هیدروژن و اکسیژن
‏- تجربه از انرژی درمانی وین دایر‏
‏- ‏ایده‌ای از عالم چندلایه
– پرسش‌گری و تقابل با باورها
– انرژی “چی”
– تفاوت موجودات زنده و بی‌جان

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top