مهبانگ 39

مهبانگ 39

مِهبانگ سی‌ و نهم با موضوع “زمان و نظم(بی‌نظمی)” تقدیم به شما همراهان عزیز،

در این برنامه دکتر علی نیری به تشریح زمان و نظم از زوایای متفاوت خواهند پرداخت که به اختصار عبارتند از:

– سنجش و پویایی

– نسبی بودن

– ارتباط با ماده

– قانون دوم آنتروپی

– ابعاد زمانی

– نظم کامل

و در بخش دوم پاسخگوی پرسش‌ شنودگان عزیز خواهند بود.

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top