مهبانگ47

مهبانگ47

میهمان ویژه برنامه‌ی چهل‌و‌هفتم “مِهبانگ” جناب دکتر بهرُخ خوشنویس هستند و از تکنولوژی

Contour Crafting و کاربرد آن در ساختمان‌سازی‌ با روش چاپ سه بعدی و ایجاد بنا در سایر سیارات از جمله ماه و مریخ خواهند گفت.

به تازگی طرح ابداعی ایشان با روش Contour Crafting برنده‌ی جایزه‌ی بزرگ در مسابقه‌ی بهترین تکنولوژی ساختمان سازی شده است. این موفقیت بزرگ را به ایشان شادباش می‌گوییم و برای ایشان پیروزی‌های بیشتری را آرزو داریم.

و در بخش بعد نقش اندیشه‌ی سنجش‌گر در دیدگاه ما نسبت به مسائل پیرامون، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش دوم مِهبانگ به پرسش شنوندگان عزیز اختصاص خواهد داشت.

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top