مهبانگ44

مهبانگ44

“مِهبانگ” چهل‌و‌چهارم با موضوع “تجربه‌ی نزدیک به مرگ” و “خروج از بدن” (بخش دوم) ،

در بخش نخست دکتر رضا گوهرزاد سه تجربه‌ی نزدیک با مرگ را با ما در میان خواهند گذاشت و در قسمت دوم موضوعات زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت: 

– تبعات نرسیدن اکسیژن به مغز

– عصر نو و دانش‌نمایی

– باورها و تقابل با واقعیت بیرونی

– پیمودن زمان و مکان بوسیله‌ی بدن ولگرد!

– ادعای فراطبیعی در پاراسایکولوژی

بخش پایانی “مِهبانگ” به پاسخگویی به پرسش شنوندگان اختصاص خواهد داشت.

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top