مهبانگ46

مهبانگ46

برنامه‌ی چهل‌و‌ششم “مِهبانگ” با موضوع “علم و جایگاه ما”:

ما نه باید راه خود تحقیری را پیش بگیریم و نه راه خود بزرگ‌بینی را؛ ما باید واقعیت‌ها را ببینیم و ببینیم که در کجا ایستاده‌ایم. ما ایرانی‌ها همچون سایر ملل تنها در وسع خودمان توانسته‌ایم برای پیشرفت جامعه بشری کارهایی را انجام دهیم اما اینکه نگاه ما هنوز رو به گذشته است باعث تاسف است. اینکه ما جایگاه دقیق خود را بشناسیم بسیار بهتر از ان است که در غرور کاذبی بسر ببریم.(دکتر على نيّرى)

بخش دوم مِهبانگ به پرسش شنوندگان عزیز اختصاص خواهد داشت که عبارتند از:
– انیشتین و تقابل علم و دین در دیدگاه وی
– تناسخ و وجود روح
– آزادی در انتخاب
– جاذبه و مدار کرات در منظومه شمسی
– دخالت خدا در امور هستی
– قطعیت قوانین علمی

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top