مهبانگ49

مهبانگ49

برنامه‌ی چهل‌و‌نهم “مِهبانگ” با موضوع “شبه علم چیست”،
بخش ابتدایی مِهبانگ به برندگان امسال جایزه نوبل اختصاص خواهد داشت، و در بخش پرسش و پاسخ، پرسش شنودگان عزیز عبارت خواهند بود از:
– چرا مهبانگ یک تئوری است؟
– جنگجویی و بقای نسل بشر
– عوامل موثر بر درجه حرارت هوا
– بشقاب پرنده‌ها حقیقت‌اند؟
– پیدایش و مرگ ستاره‌‌ها در کهکشان‌
– آیا باورهای خرافی رو به افول است
– چرا ریاضیات علم نیست؟

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top