مهبانگ51

مهبانگ51

در بخش نخست از برنامه پنجاه‌و‌یکم “مِهبانگ” کارکرد و مزایای نیرو‌گاه‌هایی بر اساس هم‌جوشی هسته‌ای(فیوژن) در مقابل شکافت هسته‌ای(فیژن) و همینطور سر منشا سکس در میان موجودات بررسی خواهد شد و در بخش پرسش و پاسخ، پرسش شنودگان عزیز عبارت خواهند بود از:
– شعور چیست؟ و آیا ذرات دارای شعور ذاتی هستند؟
– چرا باید لغات پیچیده‌ علمی را به فارسی ترجمه کنیم؟
– مدار ستاره‌های دنباله‌دار در مقایسه با سیارات
– پیشینه‌ی ابرقدرت‌ها در ساخت نیروگاه‌های هم‌جوشی هسته‌ای
– آیا قوانین بر ما برتری دارند؟
– ارتباط درک روش‌مندی‌ علمی و تخصص
– تاثیر سرعت و جاذبه بر سن انسان
– آیا اخلاق تعریف مشخصی دارد؟
– آیا توزیع گرانش در زمین یکسان است؟

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top