مهبانگ54

مهبانگ54

برنامه پنجاه‌وچهارم “مِهبانگ” با موضوع “چندگیتایی(‏Multiverse‏)‏‎ ‎در فیزیک مدرن”، تقدیم به شما خردورزان و دانش‌دوستان عزیز.

در بخش ابتدایی پس از مهم‌ترین اخبار علمی در هفته گذشته (فرود فیلی بر سیارک‌ 67P) موضوع برنامه با پرسش‌های زیر دنبال خواهد شد:
آیا عالم نتیجه‌ی طراحی هوشمند هستند؟
نسبت ما به عالم از دید انیشتین
فرای عالم قابل مشاهده (در صورت وجود) چگونه است؟
تاریخچه و تقسیم‌‌بندی چندگیتایی

و پرسش‌ شنوندگان عزیز در بخش پرسش و پاسخ عبارتند خواهند بود از:
– شجاع‌الدین شفا و “تولدی دیگر”‏
– ماهیت “سرعت” در پدیده‌های مختلف
– اصول گفتگو چگونه باید باشد
– آیا فیزیک کوانتومی قابل درک است؟ ‏
– آیا چندگیتایی می‌تواند پیش از مِهبانگ اتفاق افتاده باشد؟ ‏
– شهاب‌سنگ‌ها می‌توانند باعث افزایش وزن زمین یا افزایش گازها شوند؟ ‏
– تاثیر باور به ادیان در زندگی زمینی ما ‏
– هدف کاوشگر کامنت ‏
– آیا هستی از ابتدا وجود داشته است؟ ‏
– زیباترین فیلم‌های علمی و فضایی ‏
– آیا ثابت‌های فیزیک واقعن ثابت هستند؟

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top