مهبانگ55

مهبانگ55

برنامه پنجاه‌وپنجم “مِهبانگ” با موضوع “تک گیتایی” تقدیم به شما خردورزان و دوستداران دانش،
در بخش ابتدایی مِهبانگ و در ادامه مبحث پیشین(چندگیتایی) مطالب به شرح زیر دنبال خواهند شد:
– تاثیر انسان در دوره‌ی جدید انقراض در زمین
– “تک‌گیتایی” در مقابل “بس‌گیتایی”
– آیا معادلات ریاضی اصل وجود انسان را تایید می‌کنند؟
– تفاوت دنیاهای موازی و بس‌گیتایی
– آیا انسان تنها موجود هوشمند عالم است؟
– ویژگی‌های سیاره قابل سکونت بر اساس کربن
– “جوردانو برونو” و سرنوشت تلخ وی در کلیسای کاتولیک
– تعریف زندگی از دید علمی

و در بخش دوم “مهبانگ” پرسش‌ شنوندگان عزیز در بخش پرسش و پاسخ عبارت خواهند بود از:
– آیا نوری از مِهبانگ به ما رسیده است؟
– نور تولید شده توسط ستارگان تا کجا و چه زمانی حرکت خواهد کرد؟
– مدت زمان حیات میکروب و ویروس
– بازی GameOfLife و شبیه‌سازی نظریه‌ی دگرگونش
– بزرگترین مشکل “تک‌گیتایی”
– رابطه‌ی ریسمان‌ها و تئوری ذرات بنیادین
– آیا عالم مسطح است؟
– آیا طول عمر عالم اندازه‌ی کشیدگی(قطر) آن است و یا ضخامت آن؟
– انواع کهکشان‌ها
– چرا گذر زمان در سیارات مختلف متفاوت است؟

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top