مهبانگ 34

مهبانگ 34

برنامه‌ی سی‌ و ‌چهارم “مِهبانگ” تقدیم شما خردورزان،

دکتر علی نیری در بخش ابتدائی برنامه سی و چهارم مهبانگ به تشریح مرز بسیار باریک علم و شبه علم خواهند پرداخت و در بخش بعد تاثیر مخرب و تعمدی رسانه‌ها در انتشار کاذب اخبار علمی و خدمت به شبه علم را مورد بررسی قرار خواهند داد.

و در بخش پرسش و پاسخ نیز پاسخگوی ذهن پرسش‌گر شما عزیزان خواهند بود :

– آیا نیروی گرانش زمین رو به افول است؟

– آیا نیروی گرانش در نقاط مختلف زمین یکسان است؟

– عوامل موثر بر شدت نیروی گرانشی زمین

– چگونه می‌توان نیرویی که اجسام بر یکدیگر وارد می‌کنند را اندازه‌گیری کرد؟

– ذره گراویتون (گرانش کوانتمی)

– دلیل تاخیر در دریافت سیگنال‌های رادیوئی

– لنگش زمین بر اثر اختلاف جرم نواحی مختلف آن

– تفاوت قطب‌ مغناطیسی از قطب‌ جغرافیایی

– تاثیر میدان‌های مغناطیسی بر بدن انسان

– امکان سرد کردن اجسام بوسیله میدان مغناطیسی

– مضر بودن امواج مایکروویو

– برداشت تئوریک از واقعیات طبیعی

– تفاوت “احتمال” در فیزیک کلاسیک و کوانتوم

– نیکولا تسلا و اختراعات وی

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top