Home / مقالات علمی / شبه علم

شبه علم

لپ تاپ باستانی

لپ تاپ باستانی

“لپ تاپ باستانی یا سوءاستفاده ازمعانی مختلف یک کلمه” بارها در مقاله‌ها و نوشتارهای مختلف مشاهده کرده‌ایم که نویسندگانی به یک کلمه‌ی خاص در کتب باستانی یا دست‌نوشته‌های تاریخی استناد کرده‌اند و بدون در نظر گرفتن معنی‌های مختلفی که می‌توان برای آن کلمه در نظر گرفت این‌گونه ادعا ‌کرده‌اند که ...

Read More »

فهم عمومی علم و تکنولوژی 8

فهم عمومی علم و تکنولوژی 8

نویسنده: عرفان کسرایی قسمت هشتم فال تاروت و پیش بینی آیندهفهرست مطالب 8.1 تاریخچه فالگیری و رمالی در ایران 8.2 تاروت چیست؟ 8.3 روش های فریبکارانه فالگیرها و رمالها 8.4 مشتریان فالگیری و طالع بینی پس از انتشار 7 فصل نخست از مجموعه مقالات “فهم عمومی از علم و تکنولوژی” ...

Read More »

فهم عمومی علم و تکنولوژی 7

فهم عمومی علم و تکنولوژی 7

نویسنده: عرفان کسرایی   قسمت هفتم مستند راز، قانون جذب، انرژی مثبت، انرژی منفی “راز تمام مرزها را در می‌نوردد تا تو را بیابد” (شعار تبلیغاتی فیلم) اغلب کم یا بیش کلماتی مانند قانون جذب، انرژی مثبت و منفی، راز و نظایر آن را شنیده ایم. تبلیغات گسترده ای در ...

Read More »

فهم عمومی علم و تکنولوژی 6

فهم عمومی علم و تکنولوژی 6

نویسنده: عرفان کسرایی قسمت ششم دانشمندنمایی، مدعیان اختراعات بزرگ، خود دانشمند پنداریخود دانشمند پنداری و ادعای اختراعات بزرگ ، چه در جهان و چه در ایران پدیدهء جدیدی نیست. تاریخ علم ، نمونه های بسیاری از این دست را ثبت کرده و افراد بسیاری بوده اند که متوهّمانه، مدعی اکتشافات ...

Read More »

فهم عمومی علم و تکنولوژی 5

فهم عمومی علم و تکنولوژی 5

نویسنده: عرفان کسرایی قسمت پنجم: برنامه های فریب عمومی، پارادایم های پارانرمال، اعمال مرتاضان و جادوگران! مقدمه: همانگونه که در بخش های پیشین گفتیم رمّالان و شیّادان با بهره گیری از جهل و ناآگاهی عمومی ، همواره در پی توسعه برنامه فریب عمومی هستند و همه ساله از همین راه ...

Read More »

فهم عمومی علم و تکنولوژی 4

فهم عمومی علم و تکنولوژی 4

نویسنده: عرفان کسرایی قسمت چهارم: رد آزمون ایموتو ، رد شعور بلورهای آب و شعور کیهانیمقدمه در چهارمین بخش از مجموعه مقالات “فهم عمومی از علم و تکنولوژی” به یکی از مشهورترین موضوعات علم کاذب (دانش نما، شبه علم یا pseudoscience) در سالهای اخیر می پردازیم. موضوع شعور بلورهای آب ...

Read More »

فهم عمومی علم و تکنولوژی 3

فهم عمومی علم و تکنولوژی 3

نویسنده: عرفان کسرایی قسمت سوم : خواص سنگ ها، سنگ درمانی و سنگ های شفابخش!مقدمه در قسمت های پیشین نشان دادیم مجریان برنامهء فریب عمومی با جعل و سوء استفاده از ناآگاهی عمومی از علم و گسترهء واژگان علم و فلسفه، به جهت اثبات درستی محصولات و خدمات اغواگرانه، به ...

Read More »

فهم عمومی علم و تکنولوژی 2

نویسنده: عرفان کسرایی بخش ذوم: فالگیری و رمالی در بخش نخست از مجموعه ” فهم عمومی از علم و تکنولوژی” تعاریف گوناگونی از متافیزیک و علم، ارائه کرده و نشان دادیم مجریان برنامهء فریب عمومی ، سوار بر موج ناآگاهی توده های دور از دانش، با تکدّی و استقراض از ...

Read More »

فهم عمومی علم و تکنولوژی 1

نویسنده: عرفان کسرایی   همه ساله اخبار حیرت آوری از کسانی که به طلسم، سرکتاب باز کردن، فال‌گیری و کف‌بینی، رمالی، جادوگری و غیب‌گویی، اسپند، مهرهء مار، نحوست یا شگون اعداد، زدن ضربه به تخته برای ردّ بلا، خوش یُمنی نعل اسب و نحوست گربهء سیاه، صبر کردن پس از ...

Read More »
Scroll To Top