Home / مهبانگ

مهبانگ

مهبانگ در پارس 06

مهبانگ در پارس  06

ششمین‌ برنامه از مجموعه‌‌ی علمی مِهبانگ تقدیم به دوست‌داران و علاقمندان دانش و خردورزی، – طبقه بندی موجودات تا انسان اولیه(Hominids) – مقایسه سه نوع انسان اولیه: استرالوپتسین، هومو هبیلس، هومو‌ ارکتس با انسان کنونی هوموسیپین(Homo sapiens)   مِهبانگ، بانگ خرَد و دانش    

Read More »

مهبانگ در پارس 05

مهبانگ در پارس  05

“گسترش عالم ما ” پنجمین برنامه از مجموعه‌‌ی علمی مِهبانگ تقدیم به دوست‌داران و علاقمندان دانش و خردورزی، – دیدگاه نیوتنی – جرم و خمیدگی فضا-زمان – انبساط و آهنگ شتاب عالم – گسترش بی‌نظمی – عالم قانون‌مند و نامنظم ویدئوهای مرتبط (دَمی با فیزیک): 1. جهان یعنی کجا ؟ >>> https://youtu.be/1p3TiUorKGo ...

Read More »

مهبانگ در پارس 04

مهبانگ در پارس  04

چهارمین برنامه از مجموعه‌‌ی علمی مِهبانگ تقدیم به دوست‌داران و علاقمندان دانش و خردورزی، – هشت آستانه‌ی(مرحله) تاریخ بزرگ – مقایسه طول زمانی تاریخ بزرگ با عمر یک انسان(هشتاد سال) – مروری بر ترجمه کتاب This Fleeting ورلد(دنیا در گذر، مترجم: دکتر امیر کلینی) – آستانه‌ی(مرحله) چهارم، حیات   مِهبانگ، ...

Read More »

مهبانگ در پارس 04

مهبانگ در پارس  04

چهارمین برنامه از مجموعه‌‌ی علمی مِهبانگ تقدیم به دوست‌داران و علاقمندان دانش و خردورزی، – هشت آستانه‌ی(مرحله) تاریخ بزرگ – مقایسه طول زمانی تاریخ بزرگ با عمر یک انسان(هشتاد سال) – مروری بر ترجمه کتاب This Fleeting ورلد(دنیا در گذر، مترجم: دکتر امیر کلینی) – آستانه‌ی(مرحله) چهارم، حیات   مِهبانگ، ...

Read More »

مهبانگ در پارس 03

مهبانگ در پارس  03

نقطه‌‌ آغاز «1» سومین برنامه از مجموعه‌‌ی علمی مِهبانگ تقدیم به دوست‌داران و علاقمندان دانش و خردورزی، – تاریخچه‌ی مِهبانگ – نیروهای بنیادین طبیعت – نیروی ثقل(گِرانش) – نیوتن و نظریه‌ی گرانش – نیروی الکترومغناطیسی – انیشتین و نظریه‌ی نسبیت عام مِهبانگ، بانگ خرَد و دانش  

Read More »

مهبانگ در پارس 02

مهبانگ در پارس  02

“تعریف ما از عالم” برنامه دوم از مجموعه‌‌ی علمی مِهبانگ تقدیم به دوست‌داران و علاقمندان دانش و خردورزی مِهبانگ، بانگ خرَد و دانش مشاهده در یوتوب >>> https://youtu.be/QgikPRZOCvA دریافت فایل >>> www.drnayerimehbang.com/?p=4679    

Read More »

مهبانگ در پارس 01

مهبانگ در پارس  01

برنامه نخست از مجموعه‌ علمی مِهبانگ با سرفصل‌های زیر تقدیم به دوست‌داران و علاقمندان دانش و خردورزی، – “تاریخ بزرگ” چیست؟ – چرا “تاریخ بزرگ” را انتخاب کرده‌ایم – خلاصه از رئوس کتاب “دنیا در گذر” – تاریخ‌چه “تاریخ بزرگ” – ایران هشتمین کشور جهان در پروژه “تاریخ بزرگ”   ...

Read More »

مهبانگ در پارس (معرفی)

مهبانگ در پارس (معرفی)

سری جدید از مجموعه‌ برنامه‌های علمی مِهبانگ در ارتباط با تاریخِ جامع و کامل عالم و از نقطه آغازین عالم شروع خواهد شد، تا نهایتن به پیدایش زمین و انسان و موجودات روی زمین و سپس به انقلاب کشاورزی، انقلاب صنعتی، کشورهای این سیاره‌ی آبی و پیچیدگی‌های سیستم‌های مدرن شهری ...

Read More »

مهبانگ62

مهبانگ62

بخش آغازین “مِهبانگ” شصت‌ودوم به موضوعات زیر اختصاص خواهد داشت‎:‎ ‏- میراث استعمار و پیشرفت‌های علمی هندوستان ‏- دیدگاه هومی‌بابا فیزیک‌دان برجسته‌ی هندی-پارسی در ابتدای قرن بیستم ‏ ‏- مقایسه علمی ایران و هند در قرن بیستم ‏- “بوز” فیزیک‌دان هندی برنده نوبل فیزیک ‏ ‏- اهمیت سرمایه‌گزاری در پژوهش‌های ...

Read More »
Scroll To Top