Home / Tag Archives: انرژی درمانی

جستجوی موضوعی: انرژی درمانی

Feed Subscription

مهبانگ در اندیشه31

مهبانگ در اندیشه31

“مِهبانگ” سی‌ویکم با موضوع “انرژِی و انرژی درمانی” تقدیم به شما همراهان گرامی، در ادامه‌ی برنامه‌های پیشین با موضوع انرژی برنامه سی و یکم مِهبانگ به جمع‌بندی پیرامون این موضوع اختصاص خواهد داشت. شرح خلاصه‌ای از برنامه عبارت است از: – معرفی بنیاد جیمز رندی – دیدگاه‌ غیر‌علمی انرژی درمانی ...

Read More »

مهبانگ در اندیشه 29

مهبانگ در اندیشه 29

“مِهبانگ” بیست و نهم با موضوع “اصالت علم” (بخش دوم) تقدیم به همراهان عزیز، مهمان مِهبانگ دکتر فرهنگ هلاکویی هستند و با همراهی دکتر علی نیری پیرامون موضوعات زیر به گفتگو خواهند پرداخت: – ماده و انرژی یک چیز هستند – انرژی درمانی و آگاهی انسان – قوانین فیزیک کوانتوم ...

Read More »

مهبانگ 38

مهبانگ 38

مِهبانگ سی‌ و هشتم با موضوع ” انرژى درمانى از نگاه علم فيزيك” تقدیم به شما همراهان عزیز، دکتر علی نیری در بخش نخست به شرح موضوعات زیر خواهند پرداخت: -انرژی درمانی و تجربه‌ی خروج روح از بدن ‏- انواع بنیادین انرژی ‏ ‏- نیروهای بین ذرات ‏ ‏- تصویربرداری ...

Read More »

مهبانگ 37

مهبانگ 37

برنامه سی‌ و هفتم مِهبانگ با موضوع “ارتباط ماده و انرژی” تقدیم به شما همراهان عزیز، دکتر علی نیری در بخش نخست به شرح موضوعات زیر خواهند پرداخت: – بررسی تحقیقات “اثرگذاری دعا در رشد گیاهان و بهبود سلامت سایرین” ‏ – بررسی انرژی از دیدگاه فیزیک – دوگانگی بین ...

Read More »
Scroll To Top