Home / Tag Archives: بشقاب پرنده‌ها

جستجوی موضوعی: بشقاب پرنده‌ها

Feed Subscription

مهبانگ49

مهبانگ49

برنامه‌ی چهل‌و‌نهم “مِهبانگ” با موضوع “شبه علم چیست”، بخش ابتدایی مِهبانگ به برندگان امسال جایزه نوبل اختصاص خواهد داشت، و در بخش پرسش و پاسخ، پرسش شنودگان عزیز عبارت خواهند بود از: – چرا مهبانگ یک تئوری است؟ – جنگجویی و بقای نسل بشر – عوامل موثر بر درجه حرارت ...

Read More »

مهبانگ49

مهبانگ49

برنامه‌ی چهل‌و‌نهم “مِهبانگ” با موضوع “شبه علم چیست”، بخش ابتدایی مِهبانگ به برندگان امسال جایزه نوبل اختصاص خواهد داشت، و در بخش پرسش و پاسخ، پرسش شنودگان عزیز عبارت خواهند بود از: – چرا مهبانگ یک تئوری است؟ – جنگجویی و بقای نسل بشر – عوامل موثر بر درجه حرارت ...

Read More »

مهبانگ در اندیشه 19

مهبانگ در اندیشه 19

نوزدهمین برنامه “مِهبانگ” در شبکه جهانی اندیشه تقدیم شما خردورزان و دانش‌دوستان گرامی. در ادامه برنامه‌ی پیشین با موضوع بشقاب پرنده‌‌ها و موجودات فرازمینی در برنامه هجدهم مِهبانگ پاسخ پرسش‌هائی چون: – تعریف اختر زیست‌شناسان از حیات – بررسی احتمال وجود حیات هوشمند با تمدنی پیشرفته – زندگی هوشمند(!) زمینی ...

Read More »
Scroll To Top