Home / Tag Archives: دیپاک چوپرا

جستجوی موضوعی: دیپاک چوپرا

Feed Subscription

جادوگری د ر علم

جادوگری د ر علم

نام کتاب:  Voodoo Science: The Road from Foolishness to Fraud توضیح:  جاده‌ای از حماقت تا تقلب – شبه علم عرفان کوانتمی و دیپاک چوپرا نویسنده: Robert L. Park – استاد فیزیک ذرات بنیادین دانشگاه مریلند و رئیس انجمن فیزیک آمریکا مترجم:  – سال نشر: 2000 انتشارات: Oxford University Press خرید اینترنتی: Amazon

Read More »

مهبانگ 27

مهبانگ 27

بیست و هفتمین برنامه‌ی مِهبانگ تقدیم شما خردورزان و دوست‌داران دانش؛ بخش نخست مروری بر مهمترین رویدادهای علمی در هفته‌ی گذشته خواهد بود؛ و در قسمت بعد کاربرد ریاضیات در پیشرفت علوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه و در قسمت میانی تفاوت‌های عمده‌ی علم و شبه علم و ...

Read More »
Scroll To Top