Home / Tag Archives: مِهبانگ

جستجوی موضوعی: مِهبانگ

Feed Subscription

مهبانگ در اندیشه 16

مهبانگ در اندیشه 16

برنامه شانزدهم “مِهبانگ” در شبکه جهانی اندیشه تقدیم شما خردورزان و دانش‌دوستان گرامی. موضوع این برنامه: “کیهان‌شناخت ریسمانی” بخش دوم. نظریه‌ی “ریسمان‌ها” (نظریه‌ای مشترک از دکتر علی نیری، دکتر برندربرگر ، دکتر کامران وفا) نظریه‌ی جایگزین مدل تورم کیهانی است و بر اساس اطلاعات بدست آمده از “امواج گرانشی” تا ...

Read More »

مهبانگ در اندیشه 14

مهبانگ در اندیشه 14

اولین برنامه مِهبانگ در شبکه اندیشه در سال 1393 خورشیدی. در این برنامه دکتر علی نیری به شرح و چگونگی کشف “امواج گرانشی” و توضیح داده‌هائی از ابتدای عالم خواهند پرداخت؛ مباحثی که در این برنامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت عبارتند از: – شناخت عناصر تشکیل دهنده‌ی عالم – ...

Read More »
Scroll To Top