Home / Tag Archives: وجود یا عدم وجود خدا

جستجوی موضوعی: وجود یا عدم وجود خدا

Feed Subscription

وجود یا عدم وجود خدا (6)

وجود یا عدم وجود خدا (6)

بخش دوم از “پرسش و پاسخ”ها با موضوع وجود یا عدم وجود “خدا”، با حضور دکتر علی نیری و دکتر فرهنگ هلاکویی: – آیا خدا بی‌نهایت یا انرژی است؟ – بی‌نهایت، مفهومی ذهنی و نه واقعی – مراحل شناخت انسان از بود و نبود – آیا زایش علم از ادیان ...

Read More »

وجود یا عدم وجود خدا (5)

وجود یا عدم وجود خدا (5)

“پرسش و پاسخ”هایی برگرفته از مجموع برنامه‌های اخیر با حضور دکتر فرهنگ هلاکویی و دکتر علی نیری، – باور به وجود روح – پاسخ علم به وجود روح – باورهای دینی در کودکان – تعصب در اعتقادات – هویت یا بی‌هویتی – روش‌مندی علمی در تاریخ – اظهار نظر منطبق ...

Read More »

وجود یا عدم وجود خدا (4)

وجود یا عدم وجود خدا (4)

وجود یا عدم وجود “خدا”، با حضور دکتر فرهنگ هلاکویی و دکتر علی نیری – برداشت آلبرت انیشتین از خدا و دین – داستان‌های کودکانه در مذاهب – آموزش‌های دینی در جامعه      

Read More »

وجود یا عدم وجود خدا (3)

وجود یا عدم وجود خدا (3)

وجود یا عدم وجود “خدا”، با حضور دکتر فرهنگ هلاکویی و دکتر علی نیری – جهان ملموس و باور ما – آیا عدم قابل اثبات است ؟ – قانون و بی‌قانونی در عالم – ثابت‌های کیهانی و طراحی هوشمندانه‌ی عالم – طراحی هوشمند عالم و چندجهانی – انسان سالم و ...

Read More »

وجود یا عدم وجود خدا (2)

وجود یا عدم وجود خدا (2)

وجود یا عدم وجود “خدا”، با حضور دکتر فرهنگ هلاکویی و دکتر علی نیری – هاوکینگ، پیدایش زمان و عالم – هارتل و هاوکینگ و پیدایش عالم از هیچ کوانتمی – بزرگترین فیزیک‌دان قرن – زمان مهم‌ترین سئوال فلسفه و علم – عالم نیازی به آفریدگار ندارد – عالم منظم ...

Read More »

وجود یا عدم وجود خدا (1)

وجود یا عدم وجود خدا (1)

وجود یا عدم وجود “خدا”، با حضور دکتر فرهنگ هلاکویی و دکتر علی نیری – مقصود هاوکنیگ چگونه خدایی است؟ – خدا در باور انیشتین – باور دانشمندان در فلسفه اثبات گرایانه – خدا در باور عمومی – تعریف خدا و دلایل رد و اثبات – خدای انسان‌گونه و انسان ...

Read More »
Scroll To Top